Travertí: tipus, aplicacions, colors i preus

Et portem la millor informació sobre el traverti: colors, tipus, textures, usos, preus per metre quadrat (m2), ambients i acabats.

Qué es traverti i de que esta format?

El traverti es una pedra calissa natural sedimentaria formada per diposits de carbonat de calci. Es conegut er la seva apariencia distintiva, que inclou textures poroses i vetes causades per la liberació de gasos durant la seva formació

El traverti es forma en conques d´aigua calent i subterránia on el carbonat de calci precipita i s´ acumula per crear dipósits de pedra calissa. Amb el temps, la pedra s´endureix i es converteix en traverti.

El traverti s´utilitza ampliament a la construcció i la decoració. Es comúnment empleat per sols, revestiments de parets, encimeres, xemeneies i elements decoratius.

El traverti, amb la seva rica historia i varietat estética, continúa sent una opció popular a la construcció i la decoració per la seva apariencia elegant i atemporal.

D´on prové el traverti?

Les principals pedreres de traverti es troben a varie `s parts del mon, sent alguns dels països més destacats per la seva producció de traverti:

 1. Italia: Itàlia es coneguda per se un dels majors productors de travertí del mon. Les regions d ´Umbría, Toscana i Lazio son particularment famoses per les seves pedreres de travertí.
 2. Turquía: Turquía es un altre important productor de traverti. Les pedreres turques subministren una varietat de tipus de traverti, inclós el Traverti Clássic.
 3. Irán: Irán es conegut per les seves pedreres de travertins, i el traverti iraní s´utilitza en diverses aplicacions arquitectóniques i de disseny.
 4. Méxic: Méxic es una font significativa de traverti, amb pedreres en varies regions del país. El traverti mexicà es apreciat per la seva qualitat i varietat de colors.
 5. España: Espanya conta amb pedreres de traverti en diverses regions. La regió d´Almería, en particular, es coneguda per la seva producció de traverti.


Com es formen els colors dels travertins

Aquí hi ha una explicació general de com es formen els colors a la pedra natural traverti:

Els colors al traverti es formen degut als minerals i les impureses presents durant el procés de formació. El traverti es una pedra calissa sedimentaria, i la variació a la seva coloració es deu a varis factors:

 1. Minerals Presents: Els minerals presents a la pedra poden influir al seu color. Per exemple, la presencia d´oxids de ferro pot contribuir a tonalitats més cálides, mentres que altres minerals poden donar lloc a colors més freds.
 2. Impureses i Sedimentació: Durant la formació del traverti, la pedra s´origina a partir de la sedimentació de carbonat de calci. Les impureses i diferents tipus de sediments presents a l´aigua durant aques proces poden afectar el color final de la pedra.
 • Procesos Geológics: La presió i la temperatura a les que es sotmet la pedra durant la seva formació també poden influir a les seves característiques. Procesos geológics com la compresió i el metamorfisme poden alterar l´estructura molecular dels minerals i , por tant, afectar el color.
 • Ambient de Formació: El ambient en el que es forma el traverti, ja sigui en un entorn d´aigua calent o subterrània, també poden desenvolupar un papel crucial. Les condicions específiques de l´entorn geológic poden influir a la composició química de la pedra i, per tant, al seu color.
 • Variabilitat Geográfica: L´ubicació geográfica de la pedrera o jaciment de traverti també pot influir a la variació de colors. Diferents regions poden tenir condicions geológiques unique que afecten l´apariencia de la pedra.
 • Exposició a Elements Externs: L´exposició a l´intemperie i als elements ambientals al llarg del temps pot provocar canvis al color del traverti. Això es deu a procesos d´erosió i oxidació que poden alterar l´apariencia original de la pedra.

 • En resum, la combinació de minerals, impureses, procesos geológics i l´ambient de formació contribueix a la formació dels diversos colors i patrons al traverti. Aquesta diversitat fa que el travertí sigui una pedra naturalment atractiva i apreciada en aplicacions arquitectóniques i de disseny.

  Usos Principals de la pedra natural traverti

  El traverti es una pedra natural versátil que s´utilitza en una varietat d´aplicacions arquitectóniques i de disseny degut a la seva atractiva apariencia i durabilitat. Aquí están alguns dels usos principals del traverti:

  1. Revestiments de Parets: El traverti s´utilitza comúnment per revestir parets en interiors i exteriors. La seva textura porosa i les seves variacions de color aporten un aspecte distintiu als espacis.
  2. Sols: S´emplea ampliament a la creació de paviments tant en interiors com a exteriors. Desde vivendes fins espais comercials, el traverti aporta un toc elegant i atemporal.
  3. Encimeres de Cuina i Bany: Les encimeres fetes de traverti son apreciades per la seva bellesa natural. No obstant, es important segellar adequadament per protegir-les contra taques i danys.
  4. Elements Decoratius: Escultures, columnes, motllures i altres elements decoratius es poden escolpir a partir de blocs de traverti, proporcionant detalls estétics a qualsevol entorn.
  5. Piscines i Arees Exteriors: La resistencia del traverti a les condicions exteriors ho fa ideal per paviments al voltant de piscines i en arees a l´aire libre. La seva textura natural també poden proporcionar una bona adherencia al caminar.
  6. Xemeneies: Les xemeneies revestides amb traverti afegeixen un toc de calidesa i elegancia als espacis interiors. La pedra natural resisteix bè les altes temperatures.
  7. Escales i Passadissos: Les escales i passadissos poden beneficiar-se de la durabilitat del traverti. El seu ús en arees d´alt tràfic agrega tant funcionalitat com estil.
  8. Façanes i Elements Arquitectónics: El traverti s´ha utilitzat históricament a la construcció en la construcció de façanes d´edificis i en elements arquitectónics com columnes i arcs. Proporciona una apariencia clásica i atemporal.
  9. Mobles i Accesoris: La pedra de traverti sovint s´utilitza a la creació de mobles i accesoris, com taules, tauletes de nit i llums .
  10. Banys de Luxe: Els banys de luxe sovint incorporen travertí a les parets, sols i encimeres, creant un ambient elegant i relaxant.

  El traverti es apreciat per la seva capacitat per adaptar-se a una varietat d´estils i usos, ja sigui en ambients clássics, rústics o contemporanis. L´elecció del tipus específic de traverti i el seu acabat dependrà de les preferències estétiques i les necessitats del projecte.


  Per qué es tan popular el us del traverti en decoració, arquitectura i construcció?
  La popularitat del traverti es deu a una combinació de factors que fan d´aquesta pedra natural una opció atractiva a l´ arquitectura i el disseny. Aquí hi ha algunes raons per les que el traverti es popular:
  • Estética: El traverti té una apariencia distintiva i elegant amb les seves vetes naturals i les seves variacions de color. La seva estética atemporal s´adapta bé a una amplia varietat d´estils arquitectónics.
  • Versatilitat: Es una pedra versátil que s´utilitza en una varietat d´aplicacions, des de revestimients de parets i sols fins a encimeres i elements decoratius. La seva adaptabilitat contribueix a la seva popularitat.
  • Varietat de colors i tipus : El traverté está disponible en una amplia gama de colors, des de tons cálids com el beige i el crema fins a matiços més foscos com el marró i l´or. A mes, existeixen varis tipus de traverti, com el Traverti Clássic, Or, Noce, i més, cadacun amb característiques úniques.
  • Durabilitat: Es una pedra natural duradora i resistent que pot soportar el desgast en árees d´alt tráfic. La seva capacitat per resistir les condicions climátiques també el fa adequat per ús a exteriors.
  • Conexió historica: El travertino ha sigut utilitzat a l´arquitectura des de l´antiguitat. La seva asociació amb estructures históriques, com el Coliseu Roma i altres monuments romans, li confereix una rica herencia que atrau a dissenyadors i arquitectes.
  • Varietat d´acabats: El traverti es pot trobar en una varietat d´acabats, com polit per un aspecte mes lluent, apomaçat per un acabat mate, envellit per un aspecte rústic, entre d´altres. Aquesta varietat permet adaptar-lo a diferents estils i preferencies.
  • Sostenibilitat: Com pedra natural, el traverti es un material sostenible. La seva extracció i processament tenen un impacte ambiental menor en comparació amb alguns materials sintétics.
  • Valor residencial: El traverti sonvint es perceb com un material d´alta qualitat i pot augmentar el valor estétic i económic d´una propietat. El seu ús en projectes de construcció i renovació es atractiu per propietaris i dissenyadors.


  Colors i tonalitats del Traverti

  La varietat de colors del traverti es una de les seves característiques más distintives i atractives. Els tons i matiços poden variar significativament segons la regió d´extracció i les condicions geologiques especifiques. Aqui tens una relació de colors i tipus de traverti mes importants del moment.

  Aplicacions i usos de la pedra natural Travertí

  La pedra traverti es un material versátil que s´utilitza en una amplia varietat d´aplicacions a la construcció i a la decoració. Algunes de les principals aplicacions del traverti son:

  Els millors travertins de la nostra fábrica a casa teva

  A Tienda del Mármol - Mármoles Andrés Marín som fabricants de les principals pedres traverti del moment, com el Roma, Espanyol, noce, vermell, cremes, grocs, grisos... amb les quals realitzem tot tipus d´aplicacions i les enviem a qualsevol part del mon, on les necesitis, a preus baixos sense intermediaris.

  Podem producir grans quantitats gràcies a la notra tecnología i el nostre equip de treball per subministrar la quantitat de traverti que necesites en tot moment amb un plaços d´enviament molt curts.

  Realitzem enviaments de traverti a qualsevol part del mon

  Tenim acords preferents amb mitjans de transport tant nacionals com internacionals per poder portar-te la nostra millor pedra traverti a qualsevol part del mon a uns preus molt ajustats. Demana´ns pressupost de la pedra natural que necesites i et pasem inmediatament preus de les despeses d´enviament.

  Cents de residencies i tot tipus d ´obres en tot el mon són construídes amb pedra natural traverti sortida de la nostra fábrica de Caravaca, sent països com França o Suissa els principals destins d´exportació.

  Acabats / Tractaments de la pedra travertí

  L´anomenem acabat a qualsevol tractament que es realitza sobre la pedra traverti i que aporta un toc de bellesa i sobretot, cobrir les necessitats pròpies de la habitalitat que requereix. Per exemple, s´aplica un tractament buixardat al traverti per evitar que rellisqui en condicions d´humitat o en mullat. Basicament hi ha dos tipus d´acabat, els que s´apliquen a la cara del traverti i els que s´apliquen al cantell de la pedra. Tel´s detallem a continuació.

  Els acabats que apliquem a la superficie de travertí

  Normalment podem aplicar fins 8 tipus de tractament sobre la superficie de la pedra traverti. Cada acabat aporta unes qualitats diferents a la pedra natural en funció de l´operativa, aplicació o ús que se le vagi a donar.

  Abuixardat

  Calissa Abuixardat

  L'acabat buixardat de la pedra arenosa s'aconsegueix colpejant amb un martell o també anomenat bujarda a la superfície de la gres aconseguint un aspecte uniforme i rugós, que aconsegueix una subjecció més gran.

  Usos principals del gres Abujardada

  • Exteriors: façanes, terres, paviments, escales i vores de piscina sobretot per evitar relliscar en humit o mullat.
  Tosquejat

  Calissa Tosquejat

  Aquest acabat proporciona al calissa una superfície llisa i mat, sense brillantor, encara que ens aporta una textura molt suau.

  El tipus d'acabat apomazat al calissa ho aconseguim amb uns queixals de rotació a la seva superfície que l'"abrasen" presentant diferents granulometries.

  Usos principals del calissa apomazat

  • A l'interior, es pot utilitzar en terres i aplacats de parets
  • A exteriors principalment en façanes
  Sorrejat

  Calissa Sorrejat

  L'acabat tipus sorrejat li dóna al calissa amb lleuger relleu granulat, que dóna com a resultat una base amb un puntejat molt fi no llis, però uniforme a la seva textura. una abrasió suau.

  Usos principals de la calissa arenat

  • A exteriors, sobretot terres i façanes
  • A interiors no se sol utilitzar per la seva textura rugoses

  Brut

  Calissa Brut

  L'acabat del calissa en brut, serrat o tallat ho aconseguim serrant la peça de calissa amb uns discos o fleixos diamantats. El resultat és un calissa tosc, raspós i sense brillantor.

  Usos del calissa en brut

  • Sòls i paviments exteriors, per la seva capacitat de subjecció
  • Sòls interiors per al seu polit "in situ", és l'ideal per aconseguir el millor resultat

  Envellit

  Calissa Envellit

  L'acabat de calissa envellit cerca transmetre el pas del temps i ens permet aconseguir un ambient clàssic. Per aconseguir aquest acabat s'utilitzen diferents tipus de discos i raspalls que aconsegueixen donar-li suau, antic i desgastat alhora, encara que també rugós.

  Usos del calissa envellit

  • Principalment en terres, paviments, revestiments i aplacats de calissa d'interior

  Amolat

  Calissa Amolat

  La calissa amolat, senzillament, és una calissa sense brillantor per evitar que llisqui, per això és molt usat en terres d'exterior.

  L'esmolat s'aconsegueix amb menys passades que per a l'espomazat, és a dir se li passa un procés de massillat (tapar els porus i fissures amb la massilla de color de la calissa) i es tracta a la polidora amb una sola passada per allisar una mica i repassar les restes del massilla dels porus i fissures.

  És el primer pas abans de polir la calissa. Amb l'esmolat s'eliminen les marques de tall que hagin quedat de la fase de brut i l'acabat de la calissa sent mati encara que amb menys porus i rusticitat. Per obtenir la calissa esmolat s'utilitza un queixal de carborundum de granulometria 60.

  Usos de la calissa esmolat

  • La calissa esmolat s'utilitza principalment en sòls exteriors i façanes

  Escarfilat

  Calissa Escarfilat

  El escarfilat dóna a la calissa un aspecte rústic, descobrint relleus i irregularitats que li donen un toc únic. El seu aspecte és molt semblant a la que tindria un tros de pedra partida amb tall natural però amb més relleus.

  Aquest aspecte s'aconsegueix colpejant amb cisells i eines de tota la vida sobre la calissa que desprèn esquir-les.

  Usos de la calissa escarfilat

  • La calissa esmolat s'utilitza principalment en façanes i revestiments de calissa tant d'interior i exterior
  • Projectes que necessitin un fort element decoratiu

  Els tractaments que s´apliquen als cantells d´una pedra traverti

  Existeix una amplia varietat d´acabats que poden ser aplicats als cantells de la pedra traverti. Recorda que podem fer-te qualsevol tipus d´acabat que necesites encara que els més habituals son:

  Som Fabricants Fabriquem per vostè
  Lliuraments ràpids Enviem a tothom
  Preus de Fàbrica Sense Intermediaris
  Ampli Catàleg Colors variats
  Travertí de Qualitat Especialment seleccionats
  Projectes a Mida Amb atenció personalitzada

  Quin preu té la pedra traverti? A com esta el metre quadrat de traverti?

  El preu de la pedra traverti de qualitat máxima, com la que fabriquem a TiendadelMarmol.com, dependrà de factors com el color, tipus o el tractament que s´apliqui a la seva cara o cantell. El preu del traverti per metre quadrat també es veu afectat pel tamany de la peça i sobretot per la quantitat. Quin es el preu del metre quadrat (m2) de la pedra traverti? us portem una taula de preus per m2 de les diferents arenisques en els seus formats més habituals i tractaments diversos que s´apliquen. No están inclosos els impostos, ports ni descomptes per quantitat.

  Tipus de traverti Polit Brut Tosquejat Envellit sorrejat abuixardat
  Espanyol Porus Obert
  (Losas de 15x15x2 cm)
  39.08€/m228.58€/m237.15€/m239.06€/m245.15€/m245.33€/m2
  Olivillo Noce Porus Obert
  (Losas de 40x30x2 cm)
  31.21€/m220.71€/m229.28€/m231.19€/m237.28€/m237.46€/m2
  Vermell Porus Obert
  (Losas de 60x30x2 cm)
  38.24€/m227.74€/m236.31€/m238.22€/m244.31€/m244.49€/m2
  Roma Porus Obert
  (Losas de 40x40x2 cm)
  34€/m223.5€/m232.07€/m233.98€/m240.07€/m240.25€/m2
  Roma Resina Transparent
  (Losas de 60x40x2 cm)
  41.98€/m231.48€/m240.05€/m241.96€/m248.05€/m248.23€/m2
  Espanyol Resina Transparent
  (Losas de 40x30x2 cm)
  36.67€/m226.17€/m234.74€/m236.65€/m242.74€/m242.92€/m2
  Espanyol Massillat
  (Losas de 40x30x2 cm)
  36.67€/m226.17€/m234.74€/m236.65€/m242.74€/m242.92€/m2
  Olivillo Noce Massillat
  (Losas de 40x30x2 cm)
  31.21€/m220.71€/m229.28€/m231.19€/m237.28€/m237.46€/m2
  Olivillo Noce Resina Transparent
  (Losas de 40x30x2 cm)
  31.21€/m220.71€/m229.28€/m231.19€/m237.28€/m237.46€/m2
  Vermell Massillat
  (Losas de 60x30x2 cm)
  38.24€/m227.74€/m236.31€/m238.22€/m244.31€/m244.49€/m2
  Vermell Resina Transparent
  (Losas de 60x30x2 cm)
  38.24€/m227.74€/m236.31€/m238.22€/m244.31€/m244.49€/m2
  Romà Massillat
  (Losas de 40x40x2 cm)
  35.7€/m225.2€/m233.77€/m235.68€/m241.77€/m241.95€/m2
  Crema Resina Transparent
  (Losas de 40x30x2 cm)
  35.75€/m225.25€/m233.82€/m235.73€/m241.82€/m242€/m2
  Groc Porus Obert
  (Losas de 60x40x2 cm)
  39.64€/m229.14€/m237.71€/m239.62€/m245.71€/m245.89€/m2
  Groc Massillat
  (Losas de 30x30x2 cm)
  36.47€/m225.97€/m234.54€/m236.45€/m242.54€/m242.72€/m2
  Groc Resina
  (Losas de 30x30x2 cm)
  36.47€/m225.97€/m234.54€/m236.45€/m242.54€/m242.72€/m2
  Gris Silver
  (Losas de 15x15x2 cm)
  45.17€/m234.67€/m243.24€/m245.15€/m251.24€/m251.42€/m2

  Avantatges del travertí en Arquitectura i Interiorisme

  • Estética Atractiva: El traverti ten una apariencia naturalment elegant amb les seves vetes distintives i variacions de color.
  • Varietat de Colors i Patrons: Disponible en una amplia gama de colors, des de tons cálids fins colors més frescos, amb patrons únics i vetes naturals.
  • Versatilitat d´Aplicacions: Pot utilitzar-se en revestiments de parets, sols, encimeres, xemeneies i elements decoratius, sent versátil per diferents árees dins i fora d´una vivenda.
  • Durabilitat: Pedra natural duradora que pot soportar el desgast en árees d´alt tráfic, resistent a l´abrassió i amb llarga vida útil.
  • Adaptabilitat a Diferents Estils: S´adapta a una varietat d´estils de disseny, des de clássic i rústic fins modern i contemporani.
  • Conductivitat Térmica: Bona conductivitat térmica, eficient per retenir i alliberar calor, sent una opció adequada per sols radiants.
  • Resistència a l´Intemperie: Pot utilitzar-se en árees exteriors, resistent a les condicions climátiques i a l´exposició al sol.
  • Possibilitat d´Acabats Personatlizats: Disponible en una varietat d´acabats, com polit, apomaçat, envellit, permetent adaptar-lo a les preferencies estétiques i requisits del projecte.
  • Sostenibilitat: Com pedra natural, es un material sostenible amb menor impacte ambiental en comparació amb alguns materials sintétics.
  • Augment de Valor Residencial: L´ús de traverti pot augmentar el valor estétic i económic d´una propietat, especialment en aplicacions de gama alta.

  Desavantatges del Travertí a la teva llar

   El traverti també té alguns desavantatges que hi ha que tenir en compte abans de contar amb aquest tipus de pedra natural o d´altres como pot ser les calisses, arenisques, marbre o granit. Aquí es presenten alguns dels desavantatges clau de l´ús del traverti:

   • Sensibilitat als Ácids: El traverti pot ser sensible a substàncies ácides com llimones o vinagre, el que pot causar taques o danys a la pedra.
   • Porositat: Es naturalment poros, el que significa que pot absorbir líquids. Això fa que sigui propens a taques si no es segella adeqüadament i es manté.
   • Necesitat de Segellat Regular: Per mantenir la seva resistencia a les taques, el traverti requereix segellat regular, especialment en árees d´alt tráfic o a on estigui exposat a humitat constant.
   • Variació en la Qualitat: La qualitat del travertí pot variar segons la pedrera d´origen. Algunes pedreres produeixen travertí de major qualitat que altres.
   • Cost: Comparat amb algunes alternatives, el traverti pot ser relativament costós, especialment per varietats d´alta qualitat i per projectes extensos.
   • Sensibilitat a la llum del Sol: En alguns casos, l exposició continua a la llum del sol pot afectar el color del traverti, causant decoloració amb el temps.
   • Dificultat a l´Instalació: L´instalació del traverti pot requerir habilitats especialitzades degut a la seva natura porosa i variabilitat al gruix de les lloses.
   • Limitacions en Tamanys de Lloses: Les lloses de traverti solen tenir tamanys limitats en comparació amb algunes altres pedres, el que pot requerir més juntes en grans árees.
   • Vulnerabilitat a Productes Químics Agressius: Substancies químiques agresives, com alguns productes de neteja, poden danyar la superficie del travertí.
   • Desgast amb el Temps: Encara que sigui durador, el traverti pot mostrar signes de desgast amb el temps, especialment en árees d´alt tráfic.

  Preguntes freqüents dels nostres clients sobre el Travertí

  Aquests son els dubtes més freqüents dels nostres clients sobre el traverti als nostres canals d´ajuda. Espero que us ajudin a resoldre les vostres qüestions, però si no, contacta amb nosaltres per alguna de les nostres vies i et donarem resposta ràpida, gratuïta i sense compromís.

  Contacta amb nosaltres

  Enviar WhatsApp