Avís Legal

El propòsit d´aquest Avís Legal, és informar als usuaris d´andresmarin.com, domiciliada en Pol. Industrial Cavila P. I 6, Caravaca de la Cruz, 30400 - Murcia, del qual la raó social del Responsable del fitxer és MARMOLES ANDRES MARIN, S.L., de qual és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuarios faciliten de forma lliure i voluntària. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir els productes que els clients sol.liciten per aquesta via; però a més inclou igualment l´enviament publicitat dels nostres articles. Els destinataris d´aquesta informació únicament seràn els departaments en els que s´organitza MARMOLES ANDRES MARIN, S.L i entitats col.laboradores oportunes per l´exercici de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades dels termes del art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així como la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per llei. Tots els camps del formulari on-line és obligatori cumplimentar-los per poder fer efectiva la sol.licitud d´informació que ens fa l´usuari. En el cas de contactar amb nosaltres mitjançant el link de l´e-mail que consta a la Web, únicament será necessaria l´adreça del correu electrónic per que li poguem contestar. En el període de temps que transcorri entre la sol.licitud de consulta i la nostra resposta, es garantitza l´exercici dels drets d´accés, cancel.lació, rectificació, oposició de l´usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la seva sol.licitud a través del correu electrónic info@andresmarin.com o bè a la direcció postal Pol. Industrial Cavila P. I 6, Caravaca de la Cruz, 30400 - Murcia. La Web andresmarin.com ha adoptat les mesures de Donant-li técnica i organitzatives necessaries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantitzar la seguretat del tractament de dades de carácter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant, l´ usuari deurà ser conscient de que a l´actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per lo tant no s´està fora de perill de possibles intromissions il.legals e indegudes, que no serien responsabilitat de MARMOLES ANDRES MARIN, S.L., ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei. La Web andresmarin.com fa no fa cap ús de tipus de tractament invisible. A través de la nostra página Web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter i? d´accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l´usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. A aqueste xarxas socials els usuaris podrán conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i en el seu cas, vídeos. Els usuaris d´aquestes xarxes socials deuen ser conscients de que aquest lloc és independient de la Web andresmarin.com i está obert, és a dir, és vissible per tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són fixades per Facebook, Twitter. MARMOLES ANDRES MARIN, S.L. no és titular de les xarxes socials. La Web andresmarin.com farà tot el possible per què les seves dades estàn sempre actualitzats. No obstant, la responsabilitat sobre la qualitats de les dades del titular d´ells, de aquí que si existeix alguna modificació de les dades l´usuari els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas de que ometa la seva obligació de notificar els canvis. La prestació del servei d aquesta Web y les presents condicions d´Us del Lloc Web es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol descrepància en l´execució, interpretació, cumpliment d´aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutgats i Tribunals de Murcia.